Rola zabawy w nauce języka angielskiego dla dzieci z dysleksją

Z motywacją do nauki języka angielskiego u dzieci z dysleksją bywa różnie. Niestety, często towarzyszy im niechęć, a nawet awersja. Taka postawa podyktowana jest licznymi niepowodzeniami w szkole, złymi doświadczeniami i brakiem wiary w swoje możliwości. Nauka języka angielskiego dla dzieci z dysleksją może być problematyczna, jeśli nie podejdzie się do sprawy profesjonalnie.

Dlatego tak istotne jest pokazanie dzieciom z dysleksją, że nauka angielskiego może być zabawą, wciągającą i inspirującą. Zamiana słowa 'nauka’ na 'zabawa’ może mieć zbawienne rezultaty, bo zabawa kojarzy się dzieciom z odpoczynkiem, urozmaiceniem i przyjemnością.

Prawda jest taka, że zabawa daje coś więcej niż tylko relaks, bo za jej pośrednictwem dzieci:

  • rozwijają myślenie abstrakcyjne
  • uczą się pracy zespołowej
  • ćwiczą sytuacje społeczne
  • uczą się regulować emocje i zachowania
  • zdobywają wiedzę lub ją ćwiczą 'mimo chodem’
  • poznają swoje możliwości i zdolności

Potraktowanie nauki języka angielskiego dla dziecka z dysleksją jak zabawy jest bardzo istotne, bo pozytywnie wpływa na jego podejście ogólnie do nauki, a to z kolei podnosi motywację i możliwości budowania poczucia sprawczości u ucznia. Nauczycielowi dziecka z dysleksją dodatkowi dostarcza informacji o mocnych stronach ucznia, wokół których łatwiej jest tworzyć plan pracy z konkretnym dzieckiem.

Rola zabawy w nauce jest niepodważalna, zwłaszcza w kwestii nauki języka angielskiego u dzieci z dysleksją. Dlatego w FLASH Pracownia Językowa staramy się wykorzystywać potencjał tego narzędzia na każdych zajęciach. Pracujemy w dużej mierze w oparciu o gry multimedialne, gry planszowe i zabawy ruchowe. Ponadto, wiele aktywności obfituje w stymulację wielozmysłową. Wychodzimy z założenia, że dzieci z dysleksją mają lubić przychodzić do nas, bo gdy jest w nich radość z obcowania z językiem angielskim, to efekty nauki przyjdą same. Nie zmusimy każdego do nauki i nawet tego nie chcemy. Możemy natomiast sprawić, że dzieci polubią język angielski i mamy na to wiele przykładów 🙂

Gry, które polecamy to między innymi:

  • DOBBLE, tu do pobrania w wersji pełnych zdań, które trzeba na głos przeczytać. Niestety nie sprawdzi się ta zabawa u dzieci z dysleksją z obniżoną pamięcią wzrokową struktur graficznych.
  • KABOOM – świetne do utrwalania lub powtarzania słownictwa, np. odmiany czasowników nieregularnych, również u dzieci z dysleksją
  • PLANSZÓWKI – najlepiej wykonane samodzielnie, dostosowane do aktualnie przerabianych treści z angielskiego (można je stworzyć nawet przy pomocy flashcards, rozkładając obrazki na stole lub podłodze i dokładając karty z Extra zadaniami)
  • COLOUR CODING – nasza autorska zabawa, dzięki której nauka struktur gramatycznych staje się przyjemnością, również u dzieci z dysleksją. Już teraz można pobrać próbkę w postaci planszy i listw do nauki tworzenia zdań z czasownikiem 'to be’ czasu Present Simple. Już wkrótce materiały do wszystkich czasów gramatycznych dostępne będą w naszym sklepie internetowym.