3 powody, dlaczego dzieci z dysleksją nie chcą uczyć się z rodzicami

Dysleksja może stanowić wyzwanie zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców podczas wspólnej nauki języka angielskiego. W zasadzie, to 95% rodziców zgłaszających się do mnie ma za sobą konkretne doświadczenia w tym obszarze. Jako mama nastolatki z dysleksją głęboką, doskonale rozumiem bezsilność i frustrację tych rodziców. Jednak, jako nauczyciel specjalizujący się w nauczaniu dzieci z dysleksją, z dużym zrozumieniem podchodzę też do powodów, przez które te dzieci mogą niechętnie uczyć się z rodzicami.

Oto niektóre z nich:

STRES i FRUSTRACJA

Dom to miejsce, w którym dziecko powinno czuć się bezpiecznie, akceptowane i kochane takim jakie jest. Niestety wspólna nauka rodzica z dzieckiem dyslektycznym, to często stres i obustronna frustracja. Napięta atmosfera w domu może wpływać negatywnie na relacje rodzinne i utrudniać skoncentrowanie się na nauce. Szczególnie jeśli rodzice stawiają wyższe oczekiwania wobec swojego dziecka. To może powodować negatywne skojarzenia z nauką i zniechęcać dziecko do regularnej nauki.

NIECHĘĆ DO KRYTYKI

Niskie poczucie wartości u dzieci sprawia, że nie chcą słyszeć krytyki ze strony rodzica. Często obawiają się popełnienia błędów przed swoimi rodzicami. Zwyczajnie nie chcą zawieść ich oczekiwań czy pokazać słabości, bo w oczach swoich rodziców chcą być idealni. Wystarczy, że czują się gorsi na tle rówieśników. Wśród swoich bliskich nie chcą być postrzegani przez pryzmat problemów z nauką.

BRAK WYKWALIFIKOWANEGO WSPARCIA

Rodzice, choć mogą być dobrze zmotywowani, niekoniecznie posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w nauczaniu dzieci z dysleksją. Potrzeby edukacyjne dzieci są bardzo różne, a bez znajomości właściwych metod nauczania, można więcej zaszkodzić niż pomóc. Nauczyciele specjalizujący się w nauczaniu dzieci z dysleksją posiadają odpowiednie narzędzia i techniki, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć materiał i uwierzyć we własne możliwości.

Warto podkreślić, że niektóre dzieci z dysleksją mogą zyskać wiele z nauki z rodzicami, jeśli jest to proces dobrze zorganizowany i wspierany przez specjalistów. Jednak istnieją powody, dla których niektóre dzieci mogą niechętnie uczyć się z rodzicami. Warto się nad nimi pochylić, zaakceptować i zaoferować taką formę wsparcia, jaka będzie najkorzystniejsza dla naszego dziecka.

Wszyscy rodzice moich dyslektycznych uczniów otrzymują ode mnie wsparcie i konkretne wskazówki, jak pracować z dzieckiem w domu. Jeśli masz potrzebę konsultacji, to serdecznie zapraszam do kontaktu.