Jak rozmawiać z nauczycielem o potrzebach i możliwościach edukacyjnych dziecka z dysleksją?

Przynajmniej kilka razy w roku szkolnym istnieje możliwość umówienia się z nauczycielem na indywidualną rozmowę o sytuacji naszego dziecka z danego przedmiotu. Zdecydowanie WARTO skorzystać z takiego spotkania. Trzeba się do niego dobrze przygotować i określić potrzeby i możliwości edukacyjne dziecka z dysleksją.

Zapoznaj się z ocenami dziecka z dysleksją

Wykaz ocen jest w każdym e-dzienniku. Oprócz oceny, powinna być tam informacja, za co są dane oceny (sprawdzian, wypowiedź ustna/pisemna, kartkówka, projekt itp.). Z tą wiedzą będzie Ci łatwiej rozmawiać z nauczycielem o konkretach i ewentualnie negocjować inną formę weryfikacji wiedzy, jeśli dotychczasowa była niedostosowana do potrzeb i możliwości dziecka z dysleksją.

Zapytaj dziecko z dysleksją, co jest dla niego trudnością

Rzadko się zdarza, że dziecko z dysleksją potrafi jednoznacznie wskazać, co sprawia mu problem. Możemy usłyszeć, że słówka lub gramatyka. To oczywiście za mało, żeby wywnioskować jakiej pomocy potrzebuje uczeń. Jednak w połączeniu z informacją, za co są poszczególne oceny, możemy ustalić z nauczycielem obszary, które wymagają doskonalenia. Bywa także, że dziecku z dysleksją najbardziej doskwiera podejście nauczyciela do nauczania lub do ucznia. Wówczas warto wypytać dziecko o szczegóły (co ma na myśli, jakie konkretne sytuacje miały miejsce).

Weź ze sobą opinię o dysleksji oraz zeszyt ucznia

Może się tak zdarzyć, choć nie powinno, że nauczyciel nie zapoznał się z opinią PPP i nawet nie wie, że dziecko ma dysleksję. Wówczas należy poprosić nauczyciela o zapoznanie się z opinią, podpisanie się jako dowód, że się zapoznał, i przygotowanie przedmiotowego systemu oceniania dla danego ucznia, z uwzględnieniem zaleceń z poradni. To bardzo ważne działania, dzięki którym rodzic będzie miał prawo weryfikować słuszność wystawionych ocen i egzekwować realizację dostosowań dla swojego dziecka z dysleksją.

Zapoznaj się z przysługującymi dyslektykom prawami w szkole

Znajomość praw ucznia z dysleksją sprawi, że nabędziesz pewności siebie w rozmowie z nauczycielem. Niestety, nadal w szkołach łamane są prawa dyslektyków i jeśli rodzice nie zadbają o ich przestrzeganie, może się okazać, że nikt o to nie zadba.

I co dalej?

Idź na umówione spotkanie z pozytywnym i serdecznym nastawieniem. Twoim celem powinna być chęć nawiązania współpracy z nauczycielem, aby wspólnymi siłami pomóc dziecku z dysleksją. Uwierz mi, że nauczycielowi również zależy, aby jego uczniowie czuli się dobrze na jego zajęciach i czerpali satysfakcję z nauki danego przedmiotu.  

  • Zapytaj czy nauczyciel zapoznał się z opinią PPP oraz poproś o wgląd w arkusz dostosowań, który nauczyciel powinien sporządzić po zapoznaniu się z dokumentem z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Jeśli tego nie zrobił do tej pory, to poproś o stworzenie takiego arkusza.
  • Przeanalizuj z nauczycielem wszelkie prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) swojego dziecka z dysleksją. Najlepiej, gdyby nauczyciel wskazał w podręczniku, zeszycie lub e-dzienniku, gdzie szukać treści wymaganych na poszczególne formy zaliczenia. Pamiętaj, że w większości zadania otwarte nie są dostosowane do możliwości dzieci  z dysleksją, chyba że wcześniej ta forma była im szczegółowo przedstawiona i przećwiczona.
  • Ustal wspólnie z nauczycielem, jaki zakres materiału i do kiedy uczeń ma opanować. Poproś o podzielenie treści na mniejsze partie oraz podanie przykładowych zadań, z którymi będzie musiał się zmierzyć uczeń. Jeśli według Ciebie zakres materiału lub forma zaliczenia jest nieodpowiednia, NEGOCJUJ. Często uczniowie z dysleksją lepiej radzą sobie podczas odpowiedzi ustnych, np. tłumacząc słownictwo. Czasami wskazana jest asysta nauczyciela podczas wykonywania zadań, aby wskazać po kolei co i jak należy robić.

Z mojego doświadczenia wynika, że trudności ucznia w szkole wynikają z niedostatecznej wiedzy nauczycieli i braku praktycznych narzędzi jak pracować z uczniem dyslektycznym oraz jak dokonywać ewaluacji treści programowych. Niestety, często jest tak, że nauczyciel jest tak samo zagubiony i sfrustrowany z tego powodu jak jego uczniowie ze specyficznościami trudnościami w nauce. Rozmowa z rodzicem bywa bardzo cennym źródłem wiedzy na temat tego, jak dziecko z dysleksją przyswaja wiedzę, ucząc się w domu, co go motywuje a co nie. Sprawia, że nauczyciel dostaje wskazówki do pracy cenniejsze niż ogólne zapisy w opinii PPP.

Jeśli chcesz uzyskać informację, jak powinien wyglądać arkusz dostosowań oraz co powinno się w nim znaleźć pod kątem nauczania języka angielskiego, daj znać w komentarzu.