Dziecko z dysleksją a nauka angielskiego

Witajcie, Czy wiecie, co to jest dysleksja? A czy wiecie jaki związek ma dysleksja z nauką języka angielskiego? Zacznijmy od podstaw. Termin dysleksja stał się dość powszechny w edukacji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Dla wielu osób, które spotykam zawodowo, dysleksja stanowi poważne wyzwanie w codziennym życiu (tak, ma ona wpływ na wiele sfer życia). Jednak, to co mnie najbardziej martwi, to fakt, że nadal spotykam sceptyków i krytykantów, którzy uważają dysleksję za wymysł współczesnych czasów, aby usprawiedliwić 'lenistwo’ niektórych dzieci.

Czym zatem jest dysleksja?

Tymczasem, dysleksja jest specyficzną trudnością w uczeniu się, która ma podłoże neurobiologiczne, co oznacza, że problem zlokalizowany jest w mózgu. Jakże krzywdzące zatem jest twierdzenie, że dyslektyk to 'leń, nieuk czy głupek’. Tak naprawdę dziecko z dysleksją nie ma wpływu na to jak postrzega świat i jak się go uczy. Trzeba mu w tym pomóc; pokazać jakich narzędzi czy metod użyć, aby codzienność szkolna, domowa i społeczna była miłym przeżyciem. Nie zaskoczę tu pewnie nikogo stwierdzeniem, że opanowanie pisania i czytania w języku ojczystym jest sporą trudnością dla dziecka z dysleksją. Oczywistym więc jest, że nauka języka obcego budzi jeszcze większy lęk u wielu dyslektyków.

W Polsce, wiodącym językiem obcym nauczanym w szkole jest język angielski, a obszary z jakimi dyslektycy mają problem, ucząc się języka angielskiego, są następujące:

  1. odpowiednie łączenie grafemów z fonemami (zapis liter/y z ich dźwiękiem/wymową) w celu kodowania i odkodowywania słów
  2. logiczne zaplanowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej
  3. poprawne wypowiedzenie dłuższych słów
  4. podążanie za wątkiem w dłuższych wypowiedziach
  5. znajdowanie odpowiednich słów np. uzupełniając luki w zdaniu lub dłuższym tekście
  6. zapamiętywanie nowych słów i struktur gramatycznych

Angielski z dysleksją

Fakt występowania powyższych trudności nie oznacza, że taki uczeń nigdy nie będzie w stanie nauczyć się języka angielskiego. Należy zrozumieć, że dyslektycy są często bardzo inteligentnymi osobami, tylko przetwarzają język inaczej niż ich rówieśnicy. Nauczyciel świadomy potrzeb ucznia z dysleksją, będzie w stanie dobrać odpowiednie metody pracy i zapewnić mu wsparcie emocjonalne, które jest niezwykle ważne w procesie uczenia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Wybór dobrego nauczyciela to połowa sukcesu. Jeśli chcecie mieć pewność, że Wasze dziecko trafi pod opiekę nauczyciela, który jest empatyczny i potrafi dostosować metody pracy do potrzeb i możliwości sensorycznych dziecka oraz zadba o jego dobrostan emocjonalny, to zapraszam do Flash Pracownia Językowa.

Wszyscy nasi lektorzy pracują w oparciu o metody multisensoryczne, które są najefektywniejsze w tej grupie uczniów, są wspierającymi pedagogami i są wyczuleni na potrzeby poszczególnych dzieci.