Metody nauczania

Angielski dla dzieci z dysleksją Gdańsk

Uczniowie z dysleksją, którzy z powodzeniem uczą się języka angielskiego, często doświadczają ogromnego wzrostu pewności siebie, który może rozciągać się na inne obszary klasy. Języki są również dla nich doskonałą okazją do wzmocnienia zdolności poznawczych, w tym pamięci roboczej. Na każdych zajęciach wykorzystujemy wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie aby ta sama wiedza dotarła do każdego ucznia w różny sposób zależnie od indywidualnego stylu uczenia się. W naszej Pracowni językowej posiadamy dwie metody nauczania: FLASH oraz FUNTOWN przystosowane do nauczania dzieci z dysleksją i innymi specyficznymi problemami w nauce. 

01

Słuch w nauce

Słuchowcy najlepiej uczą się poprzez zmysł słuchu. Oznacza to, że lepiej zapamiętują i rozumieją nowe pojęcia, gdy są wyjaśniane na głos. Mogą jeszcze lepiej zachować wiedzę, gdy nowe pomysły zostaną połączone z niewerbalnymi dźwiękami, takimi jak muzyka lub klaskanie. Dzieci, które uczą się słuchowo, często kochają muzykę i potrafią zapamiętywać słowa z piosenek, które słyszą. 

02

Wzrok w nauce

Wzrokowcy uczą się najlepiej, gdy ich zmysł wzroku jest zaangażowany. Szybko wykazują sympatię do książek i czytania, zaczynając od książek z obrazkami i szybko przechodząc do książek z tekstem. Wizualni uczniowie mogą tworzyć rysunki, które pomogą zapamiętać ważne fakty, zidentyfikować główne elementy fabuły i utrwalić znaczenie nowych słów w ich głowach.

03

Ruch w nauce

Najbardziej fizyczny ze wszystkich stylów uczenia się, kinestetyczni uczniowie najlepiej przyswajają informacje poprzez dotyk i ruch. Słowo kinestetyczny odnosi się do naszej zdolności wyczuwania pozycji i ruchu ciała. Oznacza to, że aby coś zrozumieć, muszą tego dotknąć, poczuć i poruszyć tym. Uczniowie kinestetyczni często korzystają również z rytmicznych ruchów.

Którą metodę wybrać?

Porównanie metod FLASH i FUNTOWN.

Uczniowie z dysleksją mogą mieć przewagę, jeśli chodzi o umiejętności analityczne, kreatywność, myślenie nieszablonowe i rozwiązywanie problemów – to są wszystkie niezbędne cechy, gdy masz do czynienia z nowym językiem i gramatyką. Nasi lektorzy o tym doskonale wiedzą i potrafią je wykorzystać, by Twoja pociecha odnosiła sukcesy w nowym języku.

  • Funtown to metoda nauczania angielskiego dla dzieci w wieku 7-12, wypełniona po brzegi zabawą, akcją, skojarzeniami. Oparta jest na gamebooku – nowej formie podręcznika.
  • Metoda FLASH, wykorzystywana jest głównie na zajęciach indywidualnych oraz w starszych grupach wiekowych, od 13 roku życia. Oparta jest głównie na ele­men­tach metody mul­ti­sen­so­rycznej, która doskonale sprawdza się w przy­pad­ku grup o zróżni­cow­anych możli­woś­ci­ach językowych. 

Staran­nie opra­cow­any sys­tem nau­ki w naszej Pra­cowni wyrównu­je szanse eduka­cyjne i pozwala na osiąg­nię­cie sukce­su w nauce języ­ka obcego pomi­mo indy­wid­u­al­nych ograniczeń.